Provedené zakázky

Vždy je uvedena firma a kontaktní osoba a v seznamu provedené zakázky.

Strukturovaná kabeláž

Elektroinstalace

Veškeré montáže jsou dodány včetně revize a přihlášky k odběru elektřiny.

Telekomunikační stavby